Артемезия Джентилески, 1630 г

Артемезия Джентилески, 1630 г