Академик Григорий Ройтберг (фото: Eli Itkin)

Академик Григорий Ройтберг (фото: Eli Itkin)